Obowiązki

 

OBOWIĄZKI – każda Pani i Pan pracujący u nas mają dokładnie ustalony zakres obowiązków. Pozwala nam to ograniczyć wykorzystywanie pracownika i zmuszanie do prac dodatkowych. Taki sam zakres obowiązków otrzymuje podopieczny lub jego rodzina. Nie zmuszamy nikogo do wykonywania prac dodatkowych. Skupiamy się na dwóch głównych obszarach – dbaniu o podopiecznego i pomaganiu mu w wykonywaniu codziennych czynności oraz dbaniu o gospodarstwo domowe, jednak nie jesteśmy sprzątaczkami.

Podróż

 

WYJAZD DO PRACY I ZJAZD DO DOMU – wyjazd do pracy oraz zjazd do domu organizujemy za Państwa, tak, by prze wyjazdem ograniczyć Państwu maksymalnie stres związany z przygotowaniem. Jeśli chcą Państwo podróżować autokarem – nie ma dla nas problemu, także w przypadku busów jeżdżących z adresu pod adres. Podróż jest Państwu opłacona, otrzymujecie Państwo bilet oraz dane kontaktowe do przewoźnika. Jeśli preferujecie Państwo konkretnego przewoźnika, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby Państwo pojechali ze sprawdzonymi kierowcami.

Czas pracy

 

CZAS PRACY – dbamy o przestrzeganie czasu pracy. Wiemy, że opiekunka nie jest niewolnikiem, dlatego pilnujemy codziennej przerwy – minimum 2 godziny do wyłącznej dyspozycji opiekunki. Raz w tygodniu gwarantujemy także dzień wolny lub dwa popołudnia (po uzgodnieniu terminu z rodziną). Opiekunka pracuje 40 godzin tygodniowo. W przypadku problemów z rozłożeniem czasu pracy, pomagamy stworzyć harmonogram dnia podopiecznego.

Czas trwania zlecenia

 

CZAS TRWANIA ZLECENIA – standardowa długość wyjazdu to minimum 6-8 tygodni, oczywiście bywają także zlecenia krótsze, nawet 2-3 tygodniowe, ale są to przeważnie jednorazowe zastępstwa.

Podopieczni

 

PODOPIECZNI – w opiece domowej posiadamy trzy główne rodzaje zleceń:

Zlecenia do samotnie mieszkających podopiecznych

Zlecenia do podopiecznych mieszkających ze współmałżonkiem, gdzie opieki wymaga jedna osoba. W tym przypadku za gotowanie i pranie dla drugiej osoby wypłacamy dodatek.

Zlecenia do par – gdzie opieki wymagają dwie osoby

Wiemy, że większość z Państwa preferuje prace przy osobach mobilnych, jednak opieki potrzebują osoby starsze dotknięte różnego rodzaju schorzeniami, także osoby leżące. Dlatego oferujemy Państwu różne rodzaje zleceń. Państwa wynagrodzenie zależy właśnie od rodzaju zlecenia oraz schorzeń podopiecznego.

Gwarantujemy, że stan podopiecznego jest taki, jak przedstawiony w ogłoszeniu. Każda zaakceptowana Pani lub Pan otrzymuje dostęp do oryginalnego Fragebogen. Jeśli po przyjeździe na miejsce lub w trakcie zlecenia okaże się, że stan podopiecznego czy warunki pracy uległy zmianie, rodzina otrzymuje 2 tygodnie na dostosowanie się (np. podłączenie internetu, dostarczenie liftu) lub akceptację nowych warunków finansowych. Opiekunka może w takiej sytuacji po dwóch tygodniach zdecydować, czy zostaje na zleceniu i otrzymuje wyższą stawkę, czy chce zmienić sztelę.

CZYNNOŚCI GOSPODARCZE, KTÓRYCH NIE WYKONUJEMY:

nie sprzątamy stryw, piwnic i pochómieszczeń, z których nie korzystamy

nie pracujemy w ogrodzie

nie wykonujemy prac remontowych

nie usługujemy członkom rodziny nie uwzględnionym w kontrakcie, chyba, że jest to jednorazowe i nie stanowi znacznego obciążenia. W przypadku dłuższych niż jednodniowe odwiedzin bliskich lub znajomych, wprowadzamy dla podopiecznych opłaty dodatkowe, a Opiekunka lub Opiekun otrzymują dodatkowe wynagrodzenie

 

CZEGO NIE WYKONUJEMY

 

Zgodnie z niemieckim prawem nie wykonujemy czynności medycznych, zarezerwowanych wyłącznie dla personelu medycznego. Nie wykonujemy także żadnych czynności, których wykonania wymaga rodzina lub Podopieczny, a które nie są uwzględnione w umowie.

 

CZYNNOŚCI OPIEKUŃCZE, KTÓRYCH NIE WYKONUJEMY:

nie zmieniamy opatrunków

nie rozdzielamy leków, możemy jedynie pilnować, aby podopieczny przyjął przepisane lekarstwa

nie leczymy

nie podajemy insuliny

nie wykonujemy zastrzyków

nie wolno wymieniać cewników, jedynie opróżnić

nie wolno wymieniać worków stomijnych, jedynie je opróżnić

nie wolno samodzielnie wprowadzać leków, nawet takich bez recepty

nie wolno zakładać pończoch uciskowych bez przeszkolenia i w sytuacji innej niż profilaktyka

 

PRZESTRZEGANE PRZEZ FIRMĘ I KLIENTÓW

NA KAŻDYM ZLECENIU

OD PIERWSZEGO DNIA ZLECENIA

DLA KAŻDEGO

WARUNKI PRACY I NASZE GWARANCJE

PRZEDSZKOLE.pl

Kliknij i wypełnij formularz zgłoszeniowy i znajdź pracę dopasowaną do swoich wymagań i kwalifikacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zakwaterowanie i wyżywienie

 

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE – pilnujemy, aby warunki mieszkaniowe dla naszych pracowników były godne. Zapewniamy osoby pokój z telewizorem i dostępem do internetu – tylko w przypadkach zleceń, gdzie nie ma możliwości założenia internetu stacjonarnego, akceptujemy internet z tzw. Sticka, czyli mobilny. W 97% przypadków każda z Pań ma dostęp do internetu stacjonarnego.

Nie dopuszczamy także do sytuacji, gdy opiekunka głoduje. Nie narzucamy kwoty wyżywienia, którą rodzina musi zapewnić, ze względu na różnorodność zleceń. Jeśli jednak kwota zapewniona przez rodzinę jest niewystarczająca, reagujemy NATYCHMIAST po zgłoszeniu opiekunki. Gwarantujemy, że żadne zgłoszenie nie zostanie bez odpowiedzi. W przypadku niezagwarantowania opiekunce wystarczających warunków do pracy, stworzyliśmy zapis w umowie dla rodziny o możliwości rozwiązania z nimi umowy w trybie natychmiastowym i nie boimy się z niego korzystać.

Wynagrodzenie

 

WYNAGRODZENIE – wynagrodzenie wypłacamy zawsze do 10 każdego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Państwo decydujecie, czy ma ono być wypłacone w walucie PLN czy EURO. Ze względu na czas realizacji przelewów walutowych w niektórych bankach, wynagrodzenie wychodzi od nas najpóźniej 8 dnia miesiąca, w przypadku kiedy wypada on w sobotę, przelewy zlecamy najpóźniej dnia siódmego.

Wynagrodzenie uzasadnione jest od zlecenia, na które Państwo aplikujecie i jest uwarunkowane liczbą osób do opieki oraz ich schorzeniami. Wiemy, że Panie ze znajomością języka oraz bez wykonują tak samo ciężką pracę, dlatego nie będziemy warunkować zarobków znajomością języka. Niestety, klienci zwracając się do nas, mają swoje wymagania, dlatego też w każdym ogłoszeniu podajemy minimalny poziom znajomości języka.

Rodzaj umowy

 

RODZAJ UMOWY – w chwili obecnej mogą Państwo współpracować z nami w oparciu o polską umowę zlecenie, od której opłacamy składki na ubezpieczenia lub w oparciu o niemiecką lub polską działalność gospodarczą. Dla każdego z Państwa niezależnie od formy współpracy przewidzieliśmy darmowe prywatne ubezpieczenie dodatkowe – więcej o naszych benefitach przeczytasz TUTAJ. W ciągu najbliższych trzech miesięcy wprowadzimy także umowę na warunkach niemieckich.